Metoda 360 w transferze wiedzy

Projekt realizowany przez Fundację Digital Knowledge Observatory (poprzednia nazwa: Fundacja Obserwatorium Zarzadzania) ma na celu opracowanie w ramach zaplanowanych prac B+R autonomicznego modelu tworzenia jednostek edukacyjnych wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości wraz z integracją z platformami klasy LCMS.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące najważniejsze zadania B+R: Badania przemysłowe w zakresie autonomicznej digitalizacji treści i tworzenia jednostek edukacyjnych wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości oraz ich dystrybucji wraz z pracami integracyjnymi. Wdrożenie efektów projektu, w działalności gospodarcza Fundacji, umożliwi rozpoczęcie świadczenia innowacyjnych w skali międzynarodowej (innowacja produktowa) usług produkcji i dystrybucji edukacyjnych treści na bazie wypracowanych, autorskich metodologii, w tym:

  • wykorzystanie metodyki planowania, projektowania, produkcji i dystrybucji treści VR/AR do możliwości self publishingu
  • budowa profesjonalnego pilotażowego zaplecza produkcji i postprodukcji (nagrania, rendering, programowanie) studiów produkcyjnych do realizacji projektów VR/AR,
  • dystrybucja (sposoby kodowania i dekodowania materiałów w oparciu o kodeki optymalne dla transferu VR/AR, jak również kontenery do dystrybucji)
  • API do integracji z zewnętrznymi odbiorcami treści (głównie platformy LMS)
  • baza kursów realizowanych w modelu VR/AR

 

wartość projektu:                     4 136 776,40 zł

dofinansowanie z UE:               2 813 763,33 zł

okres realizacji projektu:           2018 –2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany