Digital Knowledge Observatory jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), certyfikowaną przez Ministerstwo Rozwoju Jednostką Proinnowacyjną, zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.

W ramach działań Obserwatorium realizowane są stałe autorskie programy badawczo-rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, digitalizacji i dystrybucji wiedzy cyfrowej, nowoczesnemu marketingowi i szeroko rozumianych technologii ICT, akceleracji i dostępu do kapitału dla MSP.

DKO to inicjator powstania ekosystemu dla grupy projektów związanych z rozwojem ekonomii cyfrowej, pod wspólnym sub-brandem Digital Knowledge:

Digital Knowledge Village – Centrum nowych technologii cyfrowych, Campus o pow. 3000 mkw, Laboratoria wiedzy cyfrowej, studia nagrań audio/video, studia badań cyfrowych, http://knowledgevillage.pl/

– Digital Knowledge Cluster – powiazanie klastrowe powstałe w 2007 roku, aktywne, obejmujące blisko 80 podmiotów, od uczelni poprzez firmy szkoleniowe do firm technologicznych, http://knowledgecluster.pl/

– Digital Knowledge Accelerator – działania edukacyjne, mentoring, doradztwo strategiczne przygotowujące firmy do wejścia na rynek i przyspieszające ich rozwój w oparciu o wiedze expertów i infrastrukturę DKV, https://publiczneinnowacje.pl/, https://surferzywiedzy.pl/

– Digital Knowledge Network – sieć aniołów biznesu, doradców i konsultantów, wspierających procesy wdrażania zmiany w organizacjach, mentorzy i koinwestorzy wielu innowacyjnych projektów z zakresie marketingu internetowego i ICT.

Rozwijaj swój digitalowy biznes – wszystko inne masz na miejscu