Regulamin Korzystania z

Digital Knowledge Village

1.01.2018

Centrum biznesowe Digital Knowledge Village (zwane w dalszej części Regulaminu DKV), jest budynkiem biurowym o łącznej powierzchni 3 800 m2. DKV jest obecnie domem dla kilkunastu spółek wynajmujących powierzchnie biurowe i prawie 200 osób w nich pracujących. Digital Knowledge Village to również centrum szkoleniowo – konferencyjne, studia digitalizacji wiedzy, laboratoria ICT oraz dodatkowe powierzchnie biurowe.

W ramach Digital Knowledge Academy pomagamy w rozwoju kompetencji osób w nim pracujących. W trakcie roku w obiekcie realizowane jest blisko 100 warsztatów, spotkań branżowych oraz różnego typu eventów dostępnych dla naszych najemców.

Digital Knowledge Village to nowopowstałe miejsce wspierające prowadzenie innowacyjnego biznesu, zorientowane na podmioty działające szczególnie w obszarze digital marketing, szkoleń i doradztwa, komunikacji marketingowej.

Administratorem Digital Knowledge Village jest FUNDACJA DIGITAL KNOWLEDGE OBSERVATORY z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02–844) przy ulicy Puławskiej 457 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235319.

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Digital Knowledge Village (w skrócie DKV).

§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed podpisaniem umowy.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. Użytkowania powierzonego mu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieprawidłowego wykorzystania;
  2. Korzystania z pomieszczeń DKV w sposób nie zakłócający korzystania z nich przez innych Użytkowników;
  3. Utrzymywania najmowanej powierzchni biurowej oraz jej otoczenia w należytym porządku i czystości;
  4. Korzystania z energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska;
  5. Przestrzegania przepisów BHP;
  6. Przestrzegania przepisów PPOŻ oraz wyznaczenia osoby do koordynacji ewakuacji przeciwpożarowej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującą w budynkach;
 3. Użytkownik nie ma prawa do instalacji żadnych dodatkowych zamków i zabezpieczeń w drzwiach. Wszystkie nie zatwierdzone przez Administratora zamki powinny być zdjęte a ślady po nich usunięte na koszt Najemcy.
 4. Użytkownik nie ma prawa, bez uprzedniej zgody Administratora DKV, do zamieszczania jakichkolwiek znaków, napisów, obrazów, naklejek, plakatów lub reklam na zewnątrz budynku DKV. Wyżej wymienione znaki mogą być umieszczane wewnątrz budynku po wcześniejszym ustaleniu z Administratorem DKV.
 5. Dodatkowe podłączenia urządzeń do sieci LAN wymagają uzgodnienia z Administratorem DKV.
 6. Jakiekolwiek szkody powstałe przy przenoszeniu lub instalowaniu mebli, sprzętu i wyposażenia Najemcy na terenie budynku DKV będą usunięte na jego koszt.

§ 3 OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator DKV zapewnia użytkownikom:
  1. dostęp do aneksów kuchennych – możliwość korzystania ze zlewu i środków do mycia naczyń;
  2. ogólnodostępne szafki kuchenne; czajniki elektryczne; lodówki w aneksie kuchennym, kuchenki mikrofalowe oraz naczynia.
  3. całodzienny serwis kawowy – kawa, herbata, cukier, mleko w aneksach kuchennych;
  4. stały dostęp do wody pitnej z dystrybutora;

§ 4 GODZINY PRACY I DOSTĘP

 1. Pomieszczenia DKV dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00. Istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem DKV.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do każdorazowego sczytywania indywidualnych Kart Dostępu przy wejściu i wyjściu z biura.
 3. Klucze do zajmowanych pomieszczeń są dostępne w administracji DKV.

§ 5

 1. Administracja DKV nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od niej (np. awarie systemów, brak dostaw mediów).
 2. Administracja DKV zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu wynajmowanych pomieszczeń, jednak nie odpowiada za rzeczy Użytkownika pozostawione w pomieszczeniach.

§ 6 SALKI SPOTKAŃ

 1. Użytkownicy mają do dyspozycji poniższe salki spotkań w budynku DKV:
  1. Poziom -1:
   1. Salka Saif – salka spotkań na 8 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
   2. Salka Karme – salka spotkań na 8 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
   3. Salka Alkes – salka spotkań na 8 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
  2. I piętro:
   1. salka Enif – salka spotkań na 6 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
  3. II piętro:
   1. salka Amo – salka spotkań na 6 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
   2. salka Gemma – salka spotkań na 6 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
   3. salka Bellatrix – salka spotkań na 6 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
   4. salka Deneb – salka spotkań na 6 osób wyposażona w stół konferencyjny, tablicę suchościeralną oraz z możliwością przechowywania rzeczy.
 2. Salki spotkań udostępniane są użytkownikom w miarę dostępności według harmonogramu znajdującego się w recepcji.
 3. Ustalając rezerwację sali należy wysłać maila na adres: sekretariat@obserwatorium.pl podając:
  1. Dokładny termin: dzień i miesiąc
  2. Godzinę rozpoczęcia spotkania
  3. Czas trwania spotkania
  4. Imię i nazwisko rezerwującego salę
  5. Dodatkowe zapotrzebowanie (ekran, sprzęt audio)
 4. Podanie kawy/wody/herbaty na spotkanie należy zgłosić na recepcję DKV.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego skorzystania z salek spotkań w wymiarze 1 h miesięcznie na osobę zatrudnioną w danej firmie. Każda kolejna 1 h podlega opłacie wg. cennika opłat dodatkowych zał.1.

§ 7

 1. Dodatkowo w ramach Pakietu Biuro Plus ze wsparciem ICT Administrator zapewnia:
  1. Obsługę wsparcia ICT i HelpDesk w pakiecie 0.5h /osobę /miesiąc. Każda kolejne 0,5 h podlega opłacie według cennika (zał.1)
  2. Korzystanie z sieci telefonicznej, własnej puli numerów, własnej zapowiedzi na centrali telefonicznej, obsługę recepcji.
  3. Wykonywanie połączeń wychodzących są dodatkowo płatne, rozliczane miesięcznie według cennika (zał.1) i liczby / kategorii wykorzystanych minut,
  4. Korzystanie z sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych na terenie DKV, na hasło wraz z mat. eksploatacyjnymi. Druk płatny, w rozliczeniu miesięcznym według cennika (zał.1)
 2. Użytkownik ma:
  1. Możliwość wynajmu sprzętu komputerowego zgodnie z cennikiem (zał.1)
  2. Możliwość wynajmu sprzętu biurowego według cennika (zał.1)
  3. Korzystania z Usługi z zakresu ICT tj. możliwość wydzielenia dodatkowego, dedykowanego pasma, dostępnego tylko dla najemcy wraz z oddzielną adresacją IP, specjalne przestrzenie dyskowe, rozliczane wedle odrębnych zamówień (zał.1)
  4. Korzystania z Usługi CUW – Centrum Usług Wspólnych w zakresie księgowości, kadr i płac i innych obowiązków formalnych firmy, rozliczane na bazie odrębnej umowy z CUW sp. z o.o. (zał.1)

§ 8

Administrator DKV zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu zostaną przesłane do Najemców drogą elektroniczną na wskazany adres.

Załącznik nr 1 – CENNIK USŁUG

LP Usługa Przysługuje wg pakietu Dodatkowa opłata Cena
1. Salki spotkań 1h/os./miesiąc Pow. 1h/os./miesiąc 35zł/h
2. Obsługa wsparcia ICT i HelpDesk 0,5h/os/miesiąc Pow. 0,5h/os/miesiąc 50zł/h
3. Druk/ksero A4 cz-b kopia 0,13 zł/kopia
4. Druk/ksero A4 kolor kopia 0,40 zł/kopia
5. Druk/ksero A3 cz-b kopia 0,20 zł/kopia
6. Druk/ksero A4 kolor kopia 0,60 zł/kopia
7. Wynajem komputerów i sprzętu ICT (monitory, projektory LCD itp.) sztuka 4% wartości rynkowej sprzętu
8. Wynajem sprzętu biurowego (biurka, krzesła, itp.) sztuka 4% wartości rynkowej sprzętu
9. Korzystanie z sieci telefonicznej, własnej puli numerów, własnej zapowiedzi na centrali telefonicznej, obsługę recepcji w zakresie przekierowywania połączeń. Rozliczenie zgodne ze stawkami zawartymi w umowie z operatorem
10. Zakupu w imieniu Najemcy drobnego sprzętu i części eksploatacyjnych Po zatwierdzeniu kosztów przez Najemce
11. Usługi z zakresu ICT tj. możliwość wydzielenia dodatkowego, dedykowanego pasma, dostępnego tylko dla najemcy wraz z oddzielną adresacją IP, specjalne przestrzenie dyskowe Na podstawie odrębnego zamówienia
12. Usługi CUW – Centrum Usług Wspólnych w zakresie księgowości, kadr i płac i innych obowiązków formalnych firmy Na podstawie odrębnej umowy z CUW sp. z o.o.